Harmonogram działań w Klubie Seniora 10.2020

Środa 30 września 2020
 

Program zajęć realizowanych w ramach projektu „Utworzenie dodatkowych miejsc w Klubie Seniora w Tyczynie

 przy placówce Maluszkowo”, wniosek nr  RPPK.08.03.00-18-0045/19

PAŹDZIERNIK 2020

02.10., godz. 17:00, zajęcia z aktywności ruchowej – gimnastyka ul. Słoneczna 1, 36-020 Tyczyn

03.10., godz. 9:00, Spotkanie Edukacyjne w siedzibie Klubu Seniora ul. Słoneczna 1, 36-020 Tyczyn

06.10., godz. 15:30, nauka języka obcego przy ul. Słoneczna 1 w Tyczynie

09.10., godz. 17:00, zajęcia z aktywności ruchowej – gimnastyka ul. Słoneczna 1, 36-020 Tyczyn

13.10., godz. 15:30, nauka języka obcego przy ul. Słoneczna 1 w Tyczynie

16.10., godz. 10:00, warsztaty wizażu przy ul.Targowa 10, 35-001 Rzeszów

16.10., godz. 17:00, zajęcia z aktywności ruchowej – gimnastyka ul. Słoneczna 1, 36-020 Tyczyn

20.10., godz. 15:30, nauka języka obcego przy ul. Słoneczna 1 w Tyczynie

23.10., godz. 17:00, zajęcia z aktywności ruchowej – gimnastyka ul. Słoneczna 1, 36-020 Tyczyn

26.10.2020r. WYCIECZKA DO JASŁA - KARPACKA TROJA 

27.10., godz. 15:30, nauka języka obcego przy ul. Słoneczna 1 w Tyczynie

30.10., godz. 17:00, zajęcia z aktywności ruchowej – gimnastyka ul. Słoneczna 1, 36-020 Tyczyn

Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszystkich zmianach bądź dodatkowych zajęciach.

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Klubu Seniora przy Placówkach Maluszkowo

 
 Powrót do poprzedniej strony