KALENDARIUM WYDARZEŃ

Czwartek 1 października 2020
 

 

PONAD TO REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PODRĘCZNIKACH I START ZAJĘĆ DODATKOWYCH.

SZCZEGÓLY U OPIEKUNEK I NA PLAKATACH INFORMACYJNYCH W PLACÓWCE.

 

* W PRZYPADKU WPROWADZENIA DODATKOWYCH OBOSTRZEŃ LUB ZAKAZÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID - 19 ORAZ W RAZIE SŁABEJ POGODY WYJŚCIE NA POCZTĘ ZOSTANIE PRZEŁÓŻONE NA INNY TERMIN.
 
 Powrót do poprzedniej strony