PROCEDURY COVID - 19

Środa 7 października 2020
 

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

PAMIĘTAJMY O OBOWIĄZKU ZASŁANIANIA UST I NOSA PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI.

DLA PORZĄDKU PRZYPOMINAMY O PROCEDURACH:

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ NA TYM POLU, RAZEM MAMY SZANSĘ POKONAĆ WIRUSA!

WSZYSTKIM ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA!

 

 

 

 

 
 Powrót do poprzedniej strony