ZAJĘCIA DLA DZIECI

Środa 9 października 2019
 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Zajęcia adaptacyjne stwarzają możliwość zapoznania dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem.

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Podstawą pedagogiki Maluszkowa jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju, zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka. Cel ten jest realizowany poprzez podejmowane działania pedagogiczne, w których dziecko może rozwijać się według własnego rytmu w atmosferze życzliwości, wyrozumiałości i cierpliwości. Plan zajęć z dziećmi w wieku do 3 lat ukierunkowany jest na intensywną stymulację rozwoju we wszystkich jego aspektach. Zajęcia nawiązują tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i innych sytuacji okolicznościowych.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Wychowanie muzyczne realizowane jest poprzez wspólny śpiew, zabawy i grę na instrumentach. Muzyka pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój podopiecznych, pomaga w kształtowaniu dziecięcej wyobraźni, a także uczy wyrażania emocji poprzez ruch, taniec. Oddziałuje całościowo na wszystkie sfery życia naszych Maluchów. Poprzez muzykę możemy codziennie wspierać i stymulować zmysły dzieci, opóźniać objawy zmęczenia i harmonizować napięcia mięśniowe.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Zajęcia językowe w Maluszkowie odbywają się w 2 grupach 2 razy w tygodniu po 30 min. Nauka języka angielskiego jest prowadzona metodą Całkowitego Reagowania, gdzie dzieci podczas zabaw poznają język poprzez przyswajanie prostych poleceń i odpowiednim reagowaniu na te polecenia. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem muzyki i ruchu. Dzieci, z kontekstu w trakcie ćwiczeń poznają znaczenia słów, z którymi codziennie się osłuchują. Dzięki temu uczą się szybko i łatwo. Opiekunki dysponują także płytami CD z piosenkami, które zapewniają ważny, codzienny kontakt z tym językiem, przez co nauka języka angielskiego trwa codziennie. 

ZAJĘCIA PN. ZABAWA W CZYTANIE I MATEMATYKĘ

„Zabawa w czytanie ...” to zajęcia przeznaczone dla dzieci w starszych grupach skupione na aktywności mającej na celu usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej dłoni, rozwój myślenia i spostrzegania oraz naukę koncentracji. W trakcie zajęć dzieci uczą się rozpoznawać kształty i kolory, poznają początkowe cyfry, pojedyncze słowa, wyrażenia. Ponadto budują konstrukcje z dużych klocków i pudełek, łączą elementy w zbiory, budują wieże. Maluszki poznają różnorakie materiały, segregują przedmioty według skali mały-duży oraz według kształtu. Systematyczne zajęcia wzbogacają wyobraźnię podopiecznych oraz kształtują wytrwałość w dążeniu do celu. Tym samym stanowią początek edukacji matematycznej kontynuowanej w wieku przedszkolnym. Zajęcia są prowadzone w 2 grupach 2 razy w tygodniu po 30 minut.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Na zajęciach plastycznych dzieci mogą twórczo wyrażać swoje emocje. Sztuka, obcowanie z nią oraz samodzielne tworzenie jest dla dziecka czymś bardzo ważnym, istotnym zarówno dla procesów myślenia, jak również rozwoju percepcyjnego i emocjonalnego. Zajęcia plastyczne obejmują różnorodne techniki jak np.: malowanie rękoma, nogami (bardzo lubiane przez dzieci), stemplowanie, lepienie z plasteliny, ciastoliny i wiele innych. Zajęcia plastyczne rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, pomagają uwierzyć we własne siły i wzmagają poczucie własnej wartości.

ZABAWY Z CHUSTĄ KLANZY

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza wprowadziło i opracowało nowy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej realizowany poprzez zabawy z chustą animacyjną. Chusta przypomina kolorowy spadochron, ma kształt koła i powstała poprzez zszycie kilku trójkątnych kawałków mocnego materiału w różnych kolorach. Zabawa z nią może przybierać różne formy, zawsze jednak dostarcza wielu wrażeń uczestnikom. Może być wykorzystana w sali, a także w plenerze i podczas pracy z każdą grupą wiekową, także maluszkami. Kolorowa chusta daje wiele możliwości w doborze zabaw i tematyki. Stwarza warunki do rozbudzenia aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie.

BAJKOTERAPIA

Bajkoterapia, to terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać, a szczególnie te najmłodsze. Czytając określone bajki możemy pomóc dziecku w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w żłobku. Dzięki temu w psychice Maluszka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją i podpowiadają jak sobie radzić w nowych okolicznościach. Zarówno dobrze kończąca się opowieść, jak i pozytywny bohater, z którym dziecko może się identyfikować, dają mu wiarę we własne umiejętności.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA MOWY

Zajęcia skierowane do dzieci u których zdiagnozowano opóźnienie rozwoju mowy, lub nieprawidłowości w wymowie. Prowadzone są przez logopedę w formie zabaw w bloku 30 minutowym, raz w tygodniu. Podczas zajęć dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy (dzieci naśladują dźwięki zwierząt, gimnastykują swoją buzię i język), układają proste puzzle, grają w dostosowane do ich wieku i możliwości gry logopedyc

ZAJĘCIA DLA DZIECI OFEROWANE W PRZEDSZKOLU

W ofercie naszego przedszkola można znaleźć nie tylko szereg zajęć dydaktycznych, ruchowych i artystycznych odbywających się na co dzień, ale również prowadzimy w czwartki zajęcia z języka angielskiego. Dzięki nim dzieci nie tylko poznają podstawowe zagadnienia z języka obcego, ale także poprawiają swoją koncentrację, pamięć oraz zdolność uczenia się. Zajęcia prowadzone są metodą Total Physical Response czyli reagowania całym ciałem. Oznacza to, że dzieci poprzez zabawę i wykonywanie poleceń poznają proste zwroty i słownictwo.  Bardzo cenimy sobie rozwój fizyczny, wobec czego co środę odbywają się zajęcia taneczne mające na celu nie tylko doskonalenie ich sprawności ruchowej, będącej podstawową formą aktywności w przedszkolu, ale również budowanie zamiłowania do muzyki, która jest nieodzownym elementem na tym etapie kształcenia. Zajęcia ogólnorozwojowe urozmaicamy także różnorakimi formami aktywności, takimi jak dni specjalne, występy artystyczne czy wycieczki piesze oraz autokarowe.

 
 Powrót do poprzedniej strony